An Toàn Sử Dụng

Người dùng lưu ý trong quá trình sửu dụng sản phẩm như sau:

Smiley face
Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong thông số kỹ thuật của thiết bị.
Smiley face
Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị.
Smiley face
Không để thiết bị ở nơi nhiệt độ cao
Smiley face
Không để thiết bị ở nơi nhiệt độ cao
Smiley face
Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết
Smiley face
Không lau chùi thiết bị bằng các hóa chất ăn mòn.
Smiley face
Tuân thủ các quy định của môi trường khi loại bỏ hoặc tái chế thiết bị và các vật liệu bao bì của thiết bị.