Cài đặt chức năng nâng cao cho cảm biến Bluetooth

NOTE: Vì cảm biến là thiết bị luôn ngủ, nên mỗi lần xong một lượt cấu hình ta cần phải đánh thức cảm biến dậy để nhận bản tin cấu hình từ HC. Hoặc ta có thể bấm liên tiếp 5 lần nút Config để đưa thiết bị vào chế độ cấu hình (Config Mode - Led nháy hồng 3 lần), lúc này thiết bị sẽ thức dậy liền trong 1 phút giúp người dùng có thể thao tác thuận tiện hơn.
Khi cảm biến chuyển động đã gia nhập mạng thành công, người dụng chọn Cài đặt thiết bị → chọn biểu tượng ‘i’ ở bên cạnh cảm biến.
Smiley face
Tiến hành cài đặt nâng cao cho cảm biến
Smiley face
Ta kéo xuống dưới và ấn vào phần “Cài đặt nâng cao”.

Trong giao diện cài đặt nâng cao, có những mục sau

 • Độ nhạy: Độ nhạy khi quét chuyển động của cảm biến
 • Độ trễ: Sau khoảng thời gian mà người dùng cài đặt mà cảm biến không phát hiện chuyển động nào thì sẽ kích hoạt tín hiệu là “Không có chuyển động”
 • Sự kiện (Khi chưa cài đặt sự kiện thì các tên sự kiện sẽ sáng trắng):
 • . Không có chuyển động: Sau khoảng thời gian người dùng cài đặt mà cảm biến không phát hiện chuyển động thì cảm biến sẽ gửi trạng thái sang cho thiết bị
  . Có chuyển động: Cảm biến gửi trạng thái sang cho thiết bị khi phát hiện chuyển động.
  Smiley face
  Giao diện cài đặt nâng cao
  Cài đặt độ trễ: Người dùng chọn "Độ trễ" → Chọn mức độ trễ muốn cài đặt cho cảm biến (phút, giây) → Đồng ý
  Smiley face
  Tiến hành cài đặt độ trễ
  Cài đặt độ nhạy: Người dùng chọn "Độ nhạy" -> Kéo thanh trượt theo mức từ 0 đến 100 để cài đặt mức độ nhạy của cảm biến -> Chọn “Đồng ý”
  Smiley face
  Tiến hành cài đặt độ nhạy của cảm biến
  Cài đặt sự kiện: cài đặt cho sự kiện “Có chuyển động” (hay “Đã kích hoạt), người dùng ấn vào tên sự kiện. Lúc này App sẽ hiện ra 2 mục là “Thiết bị đầu vào”“Nhóm đầu ra”
  Smiley face
  Tiến hành cài đặt sự kiện

  Đối với cảm biến chuyển động sẽ có một mục thiết bị đầu vào đi kèm đó chính là cảm biến ánh sáng đi kèm, người dùng có thể lấy thêm điều kiện của cảm biến ánh sáng để kích hoạt tín hiệu gửi đi.
  VD: Như hình dưới đây là trong trường hợp: Cảm biến phát hiện chuyển động đồng thời cảm biến ánh sáng thấy mức sáng < 1000 lux (Trời đang tối), lúc này cảm biến sẽ gửi tín hiệu kích hoạt nhóm thiết bị đầu ra

  Smiley face
  Chọn thẻ "Thiết bị đầu vào".
  Smiley face
  Chọn loại cảm biến dùng làm đầu vào cho cấu hình nâng cao (Ở đây là cảm biến ánh sáng).
  Smiley face
  Cài đặt các mức, ngưỡng điều kiện cho cảm biến đầu vào.

  Ở mục nhóm đầu ra, ta lựa chọn nhóm đầu ra sẽ được kích hoạt khi mà cảm biến phát hiện chuyển động và thỏa mãn các điều kiện của thiết bị đầu ra. Tiếp đó là cấu hình trạng thái của nhóm thiết bị (VD: Bật/Tắt, màu ánh sáng, độ sáng...)

  Smiley face
  Chọn thẻ "Nhóm Lighting".
  Smiley face
  Chọn Nhóm Lighting cần làm đầu ra cho cấu hình nâng cao.
  Smiley face
  Nhóm Lighting vừa được lựa chọn sẽ hiện ra trong giao diện cài đặt nâng cao.

  Sau đó người dùng lựa chọn Nhóm Lighting cần cài đặt chế độ đầu ra và tiến hành cài đặt các chế độ cho Nhóm Lighting (bật/tắt, màu sắc, độ sáng...). Như ở hình dưới đây đang lấy nhóm RGBWW để làm ví dụ.

  Smiley face
  Chọn nhóm đầu ra đầu ra cần cài đặt chế độ.
  Smiley face
  Chọn thẻ "Loại" chế độ.
  Smiley face
  Lựa chọn loại chế độ sẽ được kích hoạt khi sự kiện được kích hoạt (Thiết bị đang được cài đặt ở đây là RGBWW).

  Ngoài ra người dùng cũng có thể cài đặt Cảnh Lighting làm đầu ra. Người dùng ấn vào thẻ “Cảnh Lighting” -> chọn cảnh Lighting cần set làm đầu ra.

  Smiley face
  Chọn thẻ "Cảnh Lighting".
  Smiley face
  Chọn Cảnh Lighting cần làm đầu ra cho cấu hình nâng cao.
  Smiley face
  Cảnh Lighting vừa được lựa chọn sẽ hiện ra trong giao diện cài đặt nâng cao.

  Khi cài đặt cảnh Lighting làm cảnh đầu ra, người dùng sẽ có thêm một lựa chọn cài đặt đó là “Thời gian chuyển đổi”. Thời gian chuyển đổi là khoảng thời gian thiết bị sẽ thay đổi từ trạng thái hiện tại thới trạng thái được cài đặt (Được phép cài đặt tối đa là 5 giây). VD: mất 5 giây để tăng từ độ sáng 10% (mức hiện tại) lên độ sáng 100% (mức đã được cài đặt cho thiết bị trong cảnh Lighting).

  Smiley face
  Cài đặt thời gian chuyển đổi cho đầu ra là Scene Lighting
  NOTE: Chức năng này sẽ chỉ áp dụng cho chế độ chuyển đổi màu sắc, nhiệt độ màu và tăng giảm độ sáng (dimming).

  Khi cấu hình đầu vào, đầu ra xong, người dùng ấn nút “Xong” và App sẽ hiển thị thông báo cấu hình thành công

  Smiley face
  Hoàn thành cài đặt nâng cao

  Để xóa những gì đã cài đặt nâng cao cho cảm biến, người dùng nhấn giữ vào sự kiện đã cài đặt trong 2 giây -> Lúc này sẽ hiện lên một pop-up người dùng lựa chọn “Xóa”sau đó đánh thức cảm biến dậy (Khi xóa sự kiện thành công sẽ xuất hiện pop-up thông báo giống như hình trên).

  Smiley face
  Xóa sự kiện trong cài đặt nâng cao
  NOTE:
 • Khi cấu hình Scene Lighting hoặc nhóm Lighting làm đầu ra cho sự kiện của cảm biến thì chỉ được phép cấu hình tối đa là 1 Scene Lighting hoặc tối đa là 5 nhóm Lighting.
 • Đối với chức năng nâng cao của cảm biến việc cài đặt đầu ra sẽ chỉ hỗ trợ cho các nhóm Lighting hoặc Scene Lighting (lựa chọn 1 trong 2 loại đầu ra) chứ không hỗ trợ các thiết bị đơn lẻ.