Giới thiệu

Thông thường như khách hàng đã biết chức năng tạo rule giữa cảm biến và các thiết bị công tắc để đáp ứng những nhu cầu sử dụng trong gia đình. VD: Khi cảm biến phát hiện chuyển động thì công tắc sẽ bật, khi không có chuyển động thì công tắc sẽ tắt... Với cách cấu hình này thì cảm biến sẽ phải gửi trạng thái về HC, rồi từ HC sẽ kích hoạt rule và điều khiển những thiết bị đầu ra. Cách cấu hình này thì HC sẽ phải tạo thêm nhiều rule, đồng thời việc điều khiển sẽ phục thuộc rất nhiều vào HC.


Vì vậy các Lumi đã phát triển thêm tính năng là tích hợp các thiết bị như đèn, công tắc... trực tiếp tới cảm biến, remote. Lúc này khi cảm biến kích hoạt thì sẽ gửi trực tiếp trạng thái tới nhóm đèn Lighting và yêu cầu các đèn trong nhóm Lighting hoạt động mà không cần thông qua HC.
Lưu ý: Khi cài đặt tính năng nâng cao thì các thiết bị phải chạy cùng một chuẩn sóng không dây VD: công tắc Zigbee tích hợp với cảm biến Zigbee, đèn Smart Lighting Bluetooth tích hợp với cảm biến Bluetooth.
Qua đây ta có thể thấy một vài ưu điểm khi cài đặt tính năng nâng cao cho remote/cảm biến như sau:
 • Giảm tải số lượng Rule phải cài cho HC
 • Sau khi cấu hình thì có thể hoạt động không cần HC
 • Độ trễ khi điều khiển thiết bị đầu ra thấp

 • Tuy nhiên đi kèm đó cũng sẽ có một vài hạn chế:
 • Remote/Cảm biến phải nẳm trong cùng mạng HC/LC với thiết bị đầu ra
 • Những tính năng nâng cao như ở Rule sẽ không có (VD: điều kiện đầu vào AND, OR… có nhiều đầu vào, thông báo, chức năng an ninh…)
 • Trước mỗi bước thao tác cấu hình chức năng nâng cao cho cảm biến và remote ta cần phải đánh thức thiết bị dậy (ấn 1 lần nút Config - đối với cảm biến, ấn một lần nút cảnh lớn nhất - đối với Remote).

 • Dưới đây là một vài trường hợp thực tế nên sử dụng tính năng nâng cao.
 • Cảm biến chuyển động bật/tắt đèn WC, cầu thang…
 • Cảm biến chuyển động chỉ kích hoạt đầu ra khi trời tối (không hoạt động khi trời sáng)
 • Bấm nút Remote để kích hoạt Cảnh trong nhà (ngày trước ta phải vào App hoặc đặt hẹn giờ)…
 • Và còn rất nhiều tính năng khác, phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của người cấu hình.