Cài đặt chức năng nâng cao cho module In Out Bluetooth

Sau khi Module gia nhập mạng thành công, ta tiến hành ấn vào biểu tượng chữ “i” bên cạnh kênh In-Out mà ta muốn cài đặt chức năng nâng cao.

Smiley face
Cấu hình nâng cao cho Module Input - Output
Smiley face
Kéo xuống phần cài đặt nâng cao

Ở màn hình “Cài đặt nâng cao” sẽ hiển thị 3 loại sự kiện: Nhấn 1 lần - Nhấn 2 lần - Giữ. Ta nhấn vào sự kiện cần cài đặt.

Smiley face
Tiến hành cài đặt nâng cao cho sự kiện
NOTE: Mỗi một lượt Bật + Tắt sẽ được tính là 1 lần nhấn, còn khi công tắc được Bật lên rồi một lúc sau mới Tắt đi thì tính là Giữ (Từ đó ta áp dụng ý hiểu này vào 2 loại công tắc là công tắc nhấn giữ và công tắc nhấn nhả - Toggle Switch & Momentary Switch).

Người dùng chọn sự kiện muốn cài đặt → Chọn thẻ “Nhóm Lighting” → Chọn nhóm đầu ra.

Smiley face
Chọn thẻ "Nhóm Lighting".
Smiley face
Chọn Nhóm Lighting cần làm đầu ra cho cấu hình nâng cao.
Smiley face
Nhóm Lighting vừa được lựa chọn sẽ hiện ra trong giao diện cài đặt nâng cao.

Cuối cùng, người dùng lựa chọn nhóm Lighting cần cài đặt và tiến hành cài đặt các chế độ cho nhóm đầu ra của sự kiện(bật/tắt, màu sắc, độ sáng...) ở hình trên đang lấy nhóm RGBWW để làm ví dụ.

Smiley face
Chọn nhóm đầu ra đầu ra cần cài đặt chế độ.
Smiley face
Chọn thẻ "Loại" chế độ.
Smiley face
Lựa chọn loại chế độ sẽ được kích hoạt khi sự kiện được kích hoạt (Thiết bị đang được cài đặt ở đây là RGBWW).

Ngoài ra người dùng cũng có thể cài đặt Cảnh Lighting làm đầu ra cho sự kiện của Module. Người dùng ấn vào thẻ “Cảnh Lighting” -> chọn cảnh Lighting cần set làm đầu ra.

Smiley face
Chọn thẻ "Cảnh Lighting".
Smiley face
Chọn Cảnh Lighting cần làm đầu ra cho cấu hình nâng cao.
Smiley face
Cảnh Lighting vừa dược lựa chọn sẽ hiện ra trong giao diện cài đặt nâng cao.

Khi cài đặt cảnh Lighting làm cảnh đầu ra, người dùng sẽ có thêm một lựa chọn cài đặt đó là “Thời gian chuyển đổi”. Thời gian chuyển đổi là khoảng thời gian thiết bị sẽ thay đổi từ trạng thái hiện tại thới trạng thái được cài đặt (Được phép cài đặt tối đa là 5 giây). VD: mất 5 giây để tăng từ độ sáng 10% (mức hiện tại) lên độ sáng 100% (mức đã được cài đặt cho thiết bị trong cảnh Lighting).

Smiley face
Cài đặt thời gian chuyển đổi cho đầu ra là Scene Lighting
NOTE: Chức năng này sẽ chỉ áp dụng cho chế độ chuyển đổi màu sắc, nhiệt độ màu và tăng giảm độ sáng (dimming).

Khi cấu hình đầu vào, đầu ra xong, người dùng ấn nút “Xong” và App sẽ hiển thị thông báo cấu hình thành công

Smiley face
Cấu hình thành công

Để xóa những gì đã cài đặt nâng cao cho module, người dùng nhấn giữ vào sự kiện đã cài đặt trong 2 giây -> Lúc này sẽ hiện lên một pop-up người dùng lựa chọn “Xóa” (Khi xóa sự kiện thành công sẽ xuất hiện pop-up thông báo giống như hình dưới).

Smiley face
Xóa sự kiện trong cài đặt nâng cao
NOTE:
  • Khi cấu hình Scene Lighting và nhóm Lighting làm đầu ra cho sự kiện của module thì chỉ được phép cấu hình tối đa 1 Scene Lighting hoặc tối đa là 5 nhóm Lighting.
  • Đối với chức năng nâng cao của module việc cài đặt đầu ra sẽ chỉ hỗ trợ cho các nhóm Lighting và Scene Lighting (lựa chọn 1 trong 2 loại đầu ra) chứ không hỗ trợ các thiết bị đơn lẻ.