Active HC (Dành cho đại lý)

Đổi với những tài khoản là đại lý của Lumi thì sẽ có thêm một mục là "Dành cho đại lý" như hình bên dưới.

Smiley face
Thêm thiết bị cho cảnh

Để quản lý thông tin của mỗi một HC khi bán ra thị trường, thì trước khi cấu hình cho nhà khách hàng các đại lý của Lumi cần phải vào mục trên và tiến hành bước active HC.

Smiley face
Thêm thiết bị cho cảnh

Bước 1: Kỹ thuật viên bấm vào mục "Quét mã QR code để kích hoạt HC", lúc này App sẽ hiển thị ra màn hình scan mã QR, kỹ thuật viên cho quét mã QR in trên vỏ HC để lấy thông tin.
Bước 2: Kỹ thuật viên cần phải nhập "Mã đại lý". Mã đại lý sẽ được cấp bởi bộ phận kinh doanh của Lumi.
Bước 3: Nhập thông tin khách hàng.
NOTE: Ở đây cần phải nhập thông tin của khách hàng cuổi.