Cài Đặt Cảnh

Khái niệm

Cảnh sử dụng để điều khiển cùng lúc nhiều thiết bị trong nhà chỉ với 1 thao tác trên ứng dụng, trong đó trạng thái các thiết bị trong cảnh được cài đặt tùy biến theo nhu cầu sử dụng.
Cảnh cũng có thể hẹn giờ tự động kích hoạt theo mong muốn người dùng.

Thêm cảnh

Bước 1:
Người dùng chọn icon ngữ cảnh trên thanh công cụ. Chọn biểu tượng “+” để thêm cảnh. Sau đó đặt tên cảnh và Thêm thiết bị cho cảnh.
Smiley face
Thêm thiết bị cho cảnh
Bước 2: Chọn trạng thái muốn cài đặt cho thiết bị trong cảnh.
Smiley face
Cài đặt thiết bị trong cảnh
Bước 3: Chọn icon hiển thị cho cảnh.
Smiley face
Chọn icon cảnh
Bước 4:
Người dùng cũng có thể cài đặt hẹn giờ và thông báo nhở nhở kích hoạt cảnh tương tự như với hẹn giờ thiết bị.
Smiley face
Cài đặt hẹn giờ - nhắc nhở
Bước 5:
Người dùng bật Đường tắt để tạo shortcut đưa cảnh ra ngoài màn hình chính. Ngoài ra có thể chọn cảnh vào phòng để tiện sử dụng. Cuối cùng nhấn Xong để lưu cảnh mới tạo.
Smiley face

Sử dụng cảnh

 • Kích hoạt cảnh: Người dùng có thể kích hoạt cảnh bằng cách nhấn trực tiếp vào cảnh hoặc cảnh sẽ tự động được kích hoạt theo thời gian đã cài đặt trước đó.
 • Tính năng bật, tắt cảnh:
  • Người dùng thực hiện thao tác vuốt cảnh từ phải qua trái để Tắt cảnh, không cho cảnh được kích hoạt.
  • Smiley face
   Tắt cảnh
  • Lặp lại thao tác để Bật cảnh, cho phép cảnh được kích hoạt.
  • Smiley face
   Bật cảnh

Sửa cảnh Xóa cảnh

 • Người dùng vào danh sách cảnh, chọn Sửa để thay đổi cài đặt cho cảnh.
 • Để xóa cảnh người dùng chọn Sửa và chọn 1 cảnh muốn xóa. Kéo xuống thông tin dưới cùng chọn Xóa.
 • Smiley face
  Xóa cảnh

Video hướng dẫn