Cài Đặt Multi Audio

Gia nhập mạng

Lưu ý:
 • HC online và Multi audio kết nối cùng dải mạng với HC.
 • Trên ứng dụng, thiết bị Multi audio sẽ hiển thị là Loa.
Bước 1:
 • Đăng nhập vào ứng dụng, phần cài đặt, chọn "Cài đặt thiết bị" và chọn HC muốn cho Multi audio gia nhập.
 • Nhấn vào "Loa" và chọn "Cho thiết bị gia nhập mạng". HC sẽ bắt đầu tìm Multi audio trong 10s thông qua kết nối mạng nội bộ.
 • Người dùng chọn tab "Mới" để kiểm tra loa đã gia nhập mạng hay chưa.
 • Nếu loa không gia nhập mạng, người dùng thực hiện cho gia nhập mạng lại và kiểm tra các yêu cầu lắp đặt đã nói ở trên.
 • Smiley face
  Cho Loa gia nhập mạng
Bước 2:
Người dùng đặt tên, sửa tên loa và cho cho vào phòng lắp đặt bộ Multi audio.
Smiley face
Cho loa trong phòng

Nhóm nhiều loa với nhau

Tạo nhóm

Khi nhóm loa: tất cả các loa slave (loa phụ) sẽ chạy theo loa master (loa chính). Tất cả các lệnh điều khiển từ ứng dụng sẽ gửi đến loa chính, từ loa chính sẽ gửi đến loa phụ.

Bước 1:
Tại giao diện danh sách loa, người dùng chọn loa phụ muốn ghép với loa chính.
Nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm "…", chọn "Nhóm Speaker".
Bước 2:
Chọn loa chính muốn nhóm. Nhóm thành công, loa phụ sẽ hiển thị liên kết ngay phía dưới loa chính.
Smiley face
Nhóm loa

Rời nhóm

Người dùng nhấn vào biểu tượng 3 chấm "…" của loa phụ trong nhóm, chọn "Rời nhóm".

Smiley face
Chọn loa rời nhóm

Chơi nhạc trên ứng dụng Lumi Life

Nguồn chơi nhạc: USB có nhạc cắm vào bộ multi audio.

Bước 1:
Tại giao diện danh sách lao, nhấn chọn loa muốn phát nhạc.
Hoặc người dùng vào phòng có loa muốn phát nhạc, nhấn vào icon loa màn hình sẽ hiển thị danh sách nhạc có trong USB.
Bước 2:
Người dùng điều chỉnh chuyển bài, tăng giảm âm lượng tại giao diện phát nhạc.
Smiley face
Giao diện chơi nhạc
 • Ngoài ra bộ multi audio hỗ trợ chơi nhạc trực tuyến trên ứng dụng Spotifi.
 • Hỗ trợ kết nối Air play với hệ điều hành iOS. Người dùng cũng có thể phát nhạc Local bằng ứng dụng IEAST Play.
 • Có thể điều khiển phát nhạc trên ứng dụng Lumi Life từ xa.

Video hướng dẫn