Cài Đặt Nhóm

Khái niệm

Các thiết bị trong nhóm sẽ cùng trạng thái khi người dùng điều khiển một thiết bị nào đó trong nhóm.

Tạo nhóm

Bước 1:
Tại phần cài đặt chọn Nhóm thiết bị. Nhấn vào dấu "+" và chọn Nhóm thường để thêm nhóm.
Người đùng đặt tên cho nhóm, chọn Xong để tạo nhóm.
Smiley face
Tạo nhóm mới
Bước 2:
Thêm thiết bị vào nhóm.
Người dùng vào nhóm vừa tạo, chọn Thêm thiết bị và chọn các thiết bị muốn nhóm với nhau (có thể nhập tên hoặc mac thiết bị trong mục tìm kiếm), rồi chọn Xong để lưu lại.
Smiley face
Thêm thiết bị vào nhóm
Lưu ý:
  • Chỉ có thiết bị on/off tạo được nhóm.
  • Số lượng thiết bị tối đa trong 1 nhóm là 5 thiết bị.

Xóa thiết bị trong nhóm

Bước 1: Người dùng chọn nhóm muốn xóa thiết bị.
Bước 2: Ấn giữ icon thiết bị muốn xóa. Màn hình hiện lên thông báo, chọn Xóa thiết bị.
App hiện lên thông báo Xóa thiết bị khỏi nhóm thành công.
Smiley face
Xóa thiết bị trong nhóm

Sửa và xóa nhóm

Tại màn hình hiển thị danh sách nhóm, người dùng chọn tên nhóm để xem và sửa nhóm, chọn Xóa để xóa nhóm.

Smiley face
Xóa nhóm

Tính năng bật, tắt nhóm

Người dùng chọn nhóm và vuốt từ phải sang trái để lựa chọn bật/tắt nhóm.

  • Bật nhóm: cho phép nhóm hoạt động bình thường.
  • Smiley face
    Tắt nhóm
  • Tắt nhóm: vô hiệu hóa nhóm thiết bị, các thiết bị trong nhóm sẽ hoạt động độc lập.
  • Smiley face
    Bật nhóm

Video hướng dẫn