Cài Đặt Thiết Bị

Cho gia nhập mạng thiết bị

Thiết bị Zigbee

Bước 1: Tại phần cài đặt, chọn Cài đặt thiết bị.
Bước 2: Chọn HCs muốn gia nhập mạng và chọn Zigbee.
Bước 3: Chọn Cho thiết bị gia nhập mạng để HC mở mạng cho các thiết bị Zigbee gia nhập.
Smiley face
Cho thiết bị Zigbee gia nhập

Các thiết bị sẽ tự động gia nhập mạng vào HC và hiển thị ở tab Mới, riêng bộ điều khiển hồng ngoại hiển thị ở tab IR.

Smiley face
Thiết bị gia nhập thành công
Lưu ý:
Nếu thiết bị không gia nhập mạng, người dùng reset thiết bị và thực hiện lại thao tác cho thiết bị gia nhập mạng.

Thiết bị loa

Bước 1: Tại phần cài đặt, chọn Cài đặt thiết bị.
Bước 2: Chọn Loa để HC tìm các thiết bị loa trong hệ thống.
Bước 3: Chọn Cho thiết bị gia nhập mạng.
Thiết bị loa đã vào mạng sẽ hiển thị trên danh sách ở tab Mới.
Smiley face
Cho thiết bị Loa gia nhập
Lưu ý:
 • Thiết bị Loa chỉ cho vào được HC master.
 • Loa phải được cài đặt cùng dải mạng với HC master.

Thiết bị Cool Master

Ở giao diện cài đặt thiết bị chọn Cool master sẽ hiển thị ra các chức năng sau:

 • Đồng bộ thiết bị: Xóa toàn bộ những node (mặt lạnh) đang ở trạng thái offline và thêm mới những node mới được thêm vào hệ thống điều hòa.
 • Thêm thiết bị: Thêm thiết bị Cool master vào nhà.
  Nhập địa chỉ IP của thiết bị Cool master đã được cấu hình.
  Sau khi cấu hình thiết bị vào nhà thành công, trên App sẽ hiển thị tất cả các mặt lạnh đang hoạt động ở tab Mới (tối đa 64 mặt lạnh).
 • Xóa tất cả thiết bị: Xóa toàn bộ thiết bị Cool master ra khỏi HC.
Smiley face
Cho gia nhập thiết bị Cool Master
Lưu ý:
HC và Cool master phải cùng dải mạng với nhau.

Tìm kiếm thiết bị

 • Theo MAC thiết bị:
  Người dùng có thể gõ mac thiết bị vào mục tìm kiếm.
  Ví dụ: A516, A62E, ABF5,...
Smiley face
Tìm kiếm theo MAC thiết bị
 • Theo bộ lọc thiết bị:
  Người dùng chọn icon bộ lọc, sau đó chọn loại thiết bị cần tìm kiếm như công tắc on/off, công tắc rèm, chiết áp, cảm biến, loa,...
Smiley face
Tìm kiếm theo bộ lọc thiết bị

Cài đặt thiết bị

Đặt tên thiết bị

Bước 1: Người dùng nhấn vào ô Tên thiết bị để nhập tên.
Hệ thống sẽ thông báo "Sửa tên thiết bị thành công".
Smiley face
Đặt tên cho thiết bị
Bước 2: Nhấn vào ô Biểu tượng để chọn icon phù hợp của thiết bị.
Hệ thống sẽ thông báo Sửa biểu tượng thiết bị thành công.
Smiley face
Chọn biểu tượng cho thiết bị

Thông tin thiết bị

Bước 1: Người dùng vào danh sách các thiết bị trong nhà.
Bước 2: Nhấn vào icon chữ " i " để xem thông tin thiết bị đó.
Smiley face
Xem thông tin thiết bị

Thêm thiết bị vào tầng, phòng

Bước 1: Người dùng tích vào icon hình tròn để chọn một hoặc nhiều thiết bị.
Bước 2: Nhấn Thêm vào để app hiển thị lên danh sách tầng, phòng đã tạo.
Bước 3: Chọn tầng, phòng tương ứng để thêm thiết bị.
Bước 4: App hiển thị thông báo Thêm thiết bị vào phòng thành công.
Bước 5: Thao tác tương tự với các thiết bị còn lại trong hệ thống.
Smiley face
Thêm thiết bị vào tầng, phòng

Xóa thiết bị khỏi phòng

Bước 1: Người dùng chọn thiết bị cần xóa khỏi phòng.
Bước 2: Nhấn Thêm vào để app hiển thị lên danh sách tầng, phòng đã tạo.
Bước 3: Chọn Mới (chọn để xóa thiết bị khỏi phòng).
Bước 4: App hiển thị thông báo Thêm thiết bị vào phòng thành công.
Bước 5: Thao tác tương tự với các thiết bị còn lại trong hệ thống.
Smiley face
Xóa thiết bị khỏi phòng

Xóa thiết bị khỏi HC

Xóa một số thiết bị

Bước 1: Người dùng tích vào icon hình tròn để chọn một thiết bị hoặc tích vào biểu tượng chữ V góc trái màn hình phía dưới để chọn tất cả thiết bị trong phòng.
Bước 2: Chọn icon thùng rác để xóa các thiết bị đã chọn.
Smiley face
Xóa một số thiết bị ra khỏi mạng

Xóa tất cả thiết bị Zigbee

Bước 1: Người dùng chọn biểu tượng cài đặt, chọn Cài đặt thiết bị.
Bước 2: Chọn HCs, chọn Zigbee.
Bước 3: Chọn Xóa tất cả thiết bị ra khỏi mạng.
Bước 4: Nhập mật khẩu tài khoản đăng nhập.
Bước 5: Nhấn Chấp nhận để xác nhận xóa tất cả các thiết bị ra khỏi mạng.
Lưu ý:
Chỉ có duy nhất tài khoản admin mới có quyền xóa tất cả các thiết bị ra khỏi mạng.
Smiley face
Xóa tất cả thiết bị Zigbee ra khỏi mạng

Xóa tất cả thiết bị Loa

Bước 1: Người dùng chọn biểu tượng cài đặt, chọn Cài đặt thiết bị.
Bước 2: Chọn HCs, chọn Loa.
Bước 3: Chọn Xóa tất cả thiết bị ra khỏi mạng.
Bước 4: Nhập mật khẩu tài khoản đăng nhập.
Bước 5: Nhấn Chấp nhận để xác nhận xóa tất cả các thiết bị ra khỏi mạng.
Lưu ý:
Chỉ có duy nhất tài khoản admin mới có quyền xóa tất cả loa ra khỏi mạng.
Smiley face
Xóa tất cả thiết bị loa ra khỏi mạng

Video hướng dẫn