Thêm HC Vào Nhà

Thêm HC vào nhà

HC kết nối mạng dây LAN

Trường hợp HC được cấp mạng dây LAN, người dùng thao tác thêm HC vào nhà như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng, tại màn hình danh sách nhà, chọn nhà muốn thêm HC và nhấn Chấp nhận, chọn HC của bạn đã có kết nối mạng.
Bước 2: Nhập địa chỉ MAC của HC.
 • Người dùng nhập địa chỉ mac HC và ấn Tiếp tục để thêm HC.
 • Hoặc quét mã QR code tem dán trên cạnh HC hệ thống sẽ tự động nhập mac HC và thêm HC vào nhà.
 • Hoàn thành thêm HC, hệ thống sẽ gửi thông báo Thành công, người dùng chọn Đồng ý để kết thúc thao tác.
 • Smiley face
  Thêm HC vào nhà
Lưu ý:
 • Đảm bảo HC đã nhận mạng internet trước khi thao tác thêm HC vào nhà.
 • Khi nhập mac HC, phải nhập chữ thường, không được nhập chữ in hoa.
 • Nếu HC đã được thêm vào nhà khác, khi thêm vào nhà mới sẽ báo lỗi. Người dùng phải xóa HC ở nhà cũ, sau đó reset HC và thêm vào nhà mới.
  Smiley face
  HC đã cấu hình vào nhà khác

HC kết nối mạng wifi

Trường hợp hạ tầng lắp đặt không thể có dây LAN cấp mạng cho HC, người dùng có thể thêm HC vào nhà và cài đặt HC kết nối bằng mạng wifi.

Bước 1:
Tại màn hình danh sách nhà, chọn nhà muốn thêm HC và nhấn Chấp nhận, chọn HC của bạn chưa có kết nối mạng.
Smiley face
Bước 2:
Kết nối điện thoại với wifi của HC, sau đó quay lại ứng dụng chọn Tiếp tục (mặc định mật khẩu wifi HCxxxx là ABC123456).
Chọn Tôi đã nghe thấy, sau đó chọn Wifi để tìm mạng wifi trong nhà cho HC kết nối.
Smiley face
Bước 3:
 • Người dùng cài đặt kết nối mạng wifi cho HC.
 • Hệ thống sẽ tự động nhập MAC của HC. Người dùng giữ nguyên ứng dụng ở màn hình cài đặt HC kết nối wifi trong thời gian chờ HC khởi động lại.
 • Hoàn thành thêm HC, hệ thống sẽ gửi thông báo Thành công, người dùng chọn Đồng ý để kết thúc thao tác.
 • Cài đặt chế độ IP động:
 • HC nhận IP bất kỳ được cấp từ router/modem mạng mà HC kết nối tới.
  Smiley face
 • Cài đặt chế độ IP tĩnh:
 • HC được đặt một IP cố định, không trùng với IP của thiết bị khác cùng kết nối trong mạng.
  • Password: mật khẩu mạng wifi.
  • Defaultgetway: dải defaultgetway của router/modem mạng HC kết nối tới.
  • DNS: 8.8.8.8
  • IP: là IP người dùng đặt cho HC, không trùng với IP của thiết bi khác trong mạng.
  Smiley face
Lưu ý:
 • Khi có thông báo Không thành công có thể do nguyên nhân:
  • Do sai thông tin khi nhập như: password wifi, ip của HC, default getway, DNS.
  • Do đường truyền internet quá thời gian xác thực giữa HC với server và app.
  • Trường hợp là HC cũ đã từng sử dụng, người dùng reset HC và thực hiện lại từ đầu.
 • Trường hợp không thành công người dùng chọn Đồng ý, sau đó kiểm tra nếu HC vẫn chưa kết nối và chưa thêm vào nhà, thực hiện bật lại wifi HC (nhấn giữ nút config trên HC trong 1s) và thao tác lại như các bước ở trên.
 • Smiley face
  Cài đặt HC kết nối wifi bị lỗi

Thêm LC (HC phụ) vào nhà

Lưu ý:
HC chính và HC phụ phải cùng dải mạng (trường hợp HC chính và HC phụ khác dải mạng nhưng vẫn có thể ping IP đến nhau được, người dùng cài đặt HC phụ bình thường).
Bước 1: Đối với HC phiên bản Bluetooth MeshAI Box thì có thể bỏ qua bước 1 này
Cài đặt bộ HC phụ ở chể độ Local Controller.
(Chi tiết xem hướng dẫn cài đặt chế độ hoạt động của HC)
Smiley face
Cài đặt chế độ Local Controller
Bước 2:
Tại phần cài đặt, chọn Thông tin HC. Chọn Danh sách Slave, chọn dấu "+" ở góc phải trên màn hình để LC.
Thực hiện thêm LC vào nhà tương tự như các bước thêm HC vào nhà như trên.
Smiley face
Thêm LC

Cài đặt lại mạng HC

HC kết nối wifi

Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt HC mà không có dây LAN cấp mạng cho HC buộc phải kết nối mạng wifi hoặc đổi kết nối wifi khác cho HC người dùng thực hiện bật lại wifi của HC, sau đó thay đổi kết nối mạng cho HC như sau:

Bước 1:
Tại phần Thông tin HC chọn Cài đặt ở cuối màn hình và chọn Cài đặt lại mạng.
Chờ 15s và ấn Tiếp tục.
Từ bước này người dùng có thể cài đặt HC kết nối mạng wifi theo IP động hoặc IP tĩnh như các bước trong mục Thêm HC khi kết nối mạng wifi đã trình bày ở trên.
Smiley face
Cài đặt lại kết nối wifi cho HC
Bước 2:
Hoàn thành cài đặt, hệ thống sẽ gửi thông báo Cài đặt thành công, người dùng chọn Đồng ý để kết thúc thao tác.

HC kết nối dây LAN

Trường hợp công trình thay đổi modem/router mạng hoặc thay đổi cài đặt hạ tầng mạng, người dùng phải cấu hình lại mạng cho HC để nhận mạng mới thực hiện như sau:

Bước 1:
Tại phần Thông tin HC chọn Cài đặt ở cuối màn hình và chọn Cài đặt lại mạng.
Chờ 15s và ấn Tiếp tục. Sau đó kết nối điện thoại với wifi của HC (mặc định wifi của HC có dạng HCxxxx, mật khẩu là ABC123456).
Smiley face
Bước 2:
Sau khi kết nối điện thoại với wifi của HC, quay lại ứng dụng chọn Tiếp tục .
Chọn Tôi đã nghe thấy và chọn "LAN"
Smiley face
Cài đặt lại kết nối LAN cho HC
Bước 3:
 • Cấu hình cài đặt mạng LAN mới cho HC.
 • Người dùng giữ nguyên ứng dụng ở màn hình cài đặt HC kết nối LAN trong thời gian chờ HC khởi động lại.
 • Hoàn thành cài đặt, hệ thống sẽ gửi thông báo Cài đặt thành công, người dùng chọn Đồng ý để kết thúc thao tác.
 • Cài đặt chế độ IP động DHCP:
 • HC nhận IP bất kỳ được cấp từ router/modem mạng mà HC kết nối tới.
  Smiley face
  Cài đặt lại kết nối IP động cho HC
 • Cài đặt chế độ IP tĩnh:
 • HC được đặt một IP cố định, không trùng với IP của thiết bị khác cùng kết nối trong mạng.
  • Defaultgetway: dải defaultgetway của router/modem mạng HC kết nối tới.
  • DNS: 8.8.8.8
  • IP: là IP người dùng đặt cho HC, không trùng với IP của thiết bi khác trong mạng.
  Smiley face
  Cài đặt lại kết nối IP tĩnh cho HC

Reboot HC

Người dùng có thể khởi động lại HC trừ xa bằng ứng dụng khi HC đang kết nối với server.

Bước 1:
Tại phần Thông tin HC chọn Cài đặt ở dưới màn hình và chọn Reboot.
Bước 2:
Chọn Xác nhận, chờ sau 15s HC sẽ thực hiện quá trình khởi động lại. Thời gian khởi động là 100s.
Smiley face
Quá trình reboot HC

Xóa HC khỏi nhà

Trường hợp HC bị hỏng phải thay thế HC mới hoặc lắp đặt HC sang nhà mới, người dùng phải xóa HC khỏi nhà đang dùng.

Bước 1:
Tại phần Thông tin HCchọn Cài đặt ở dưới màn hình và chọn Xóa.
Bước 2:
Tích chọn Xóa ngay lập tức với trường hợp HC không kết nối với hệ thống hoặc đã bị hỏng, và chọn Xóa.
Hệ thống sẽ gửi mã xác nhận về số điện thoại/email đang đăng nhập.
Bước 3:
Nhập mã xác nhận và chọn Xác nhận để xóa HC. HC sẽ khởi động lại.
Smiley face
Xóa HC khỏi nhà
Lưu ý:
Sau khi xóa HC khỏi nhà, người dùng reset HC trước khi cấu hình nhà mới.
Hướng dẫn xóa HC: