Tích Hợp Xem Camera Trên Ứng Dụng

Điều kiện tích hợp xem camera trên app Lumi Life

  • Camera/đầu ghi hình có hỗ trợ tên miền.
  • NAT Port ngoại mạng trên Modem mạng để xem được camera từ xa bằng tên miền.
  • Xem được camera bằng phần mềm VLC.(xem hướng dẫn xem camera bằng phần mềm VLC)

Thêm camera vào ứng dụng Lumi Life

Bước 1:
Đăng nhập vào ứng dụng, vào phần cài đặt, chọn "Camera",nhấn dấu "+" ở góc phải trên màn hình để thêm camera.
Smiley face
Thêm camera
Bước 2: Người dùng điền đầy đủ các thông số như hình dưới đây.
Camera không có đầu ghi hình:
Smiley face
Nhập thông số camera không có đầu ghi hình
Camera có đầu ghi hình:
Smiley face
Nhập thông số camera có đầu ghi hình
Bước 3:
Nhấn "Xong" ở góc phải trên màn hình để lưu cài đặt camera.
Màn hình sẽ trở về giao diện danh sách camera. Để xem camera người dùng nhấn vào camera muốn xem trực tiếp.
Smiley face
Thêm camera thành công
Với mỗi một camera trong nhà, người dùng thao tác thêm camera như các bước trên.

Sửa thông tin camera

Bước 1: Tại giao diện danh sách camera, người chọn "Sửa" ở góc phải trên màn hình.
Chọn camera muốn sửa thông số và nhập lại thông tin.
Smiley face
Sửa thông tin camera
Bước 2: Nhập lại thông tin. Ấn "Xong" ở góc phải màn hình để lưu lại.

Xem camera trên ứng dụng

Có 3 hình thức truy cập xem camera trên ứng dụng: xem camera trong giao diện phòng, xem camera trong phần cài đặt và truy cập camera trong phần an ninh.

Xem camera trong giao diện phòng

Tại giao diện phòng, người dùng chỉ có thể xem trực tiếp camera, không có tính năng xem lại.

Bước 1:
Đăng nhập vào ứng dụng, nhấn vào biểu tượng ngôi nhà ở dưới màn hình, sau đó chọn phòng có camera.
Bước 2:
Nhấn vào icon camera, ,một cửa sổ nhỏ xem camera sẽ hiện lên trên màn hình.
Để xem toàn màn hình, người dùng chạm vào cửa sổ xem camera và nhấn vào biểu tượng ô vuông.
Smiley face
Xem camera trong phòng
  • Thoát xem camera người dùng nhấn vào biểu tượng chữ "X" trên cửa sổ.
  • Người dùng có thể kéo vị trí cửa sổ xem camera lên trên, xuống dưới màn hình để thu nhỏ cửa sổ, vừa quan sát camera vừa điều khiển được thiết bị trong phòng.
Smiley face
Vị trí cửa sổ xem camera

Xem camera trong phần cài đặt

Tại giao diện cài đặt, người dùng xem camera trực tiếp và có thể xem lại.

Bước 1:
Đăng nhập ứng dụng, vào phần cài đặt, chọn "Camera". Chọn camera muốn xem tại giao diện danh sách camera để xem trực tiếp.
Bước 2:
Sử dụng tính năng xem lại.
Người dùng chạm vào cửa sổ xem camera và nhấn vào biểu tượng mũi tên quay lại, nhập các thông số: ngày, thời gian bắt đầu phát lại. Sau đó chọn "Phát" để xem lại ghi hình của camera.
Smiley face
Tính năng xem lại camera

Xem camera trong mục an ninh:

Bước 1:
Tại giao diện màn hình chính, người dùng chọn biểu tượng hình khiên trên góc trái.
Bước 2:
Danh sách camera sẽ hiện ra phía dưới các Rule an ninh đã cài đặt.
Người dùng chọn camera muốn xem, màn hình sẽ chuyển đến giao diện xem camera như trong mục cài đặt.
Smiley face
Chọn camera trong mục an ninh

Video hướng dẫn