Cấu hình HCL

Tạo HCL mới

Các bước để vào giao diện cài đặt HCL -> Sau khi vào giao diện cài đặt tiến hành thêm HCL mới và tiến hành đặt tên. Người dùng ấn vào dòng “HCL” để chuyển sang giao diện cấu hình thời gian và ánh sáng cho HCL.

Smiley face
Chọn thẻ "HCL" trong mục cài đặt
Smiley face
Chọn dấu "+" ở góc trên bên phải
Smiley face
Nhập tên của HCL -> Bấm vào thẻ "HCL" để vào giao diện cài đặt thông số

Trong giao diện cấu hình HCL người dùng ấn vào dấu “+” ở bên dưới để thêm mốc thời gian mới.

Smiley face
Bước 1: Giao diện tạo HCL mới
Smiley face
Bước 2: Set thời gian, cường độ, màu sắc ánh sáng và biểu tượng cho HCL
Smiley face
Bước 3: List biểu tượng của HCL
Sau khi cấu hình xong thời gian và cường độ ánh sáng, người dùng ấn nút “Xong” để lưu lai cấu hình.

Thêm thiết bị vào trong HCL

Sau khi tạo HCL mới xong người dùng ấn vào biểu tên của HCL vừa mới tạo để tiến hạnh thêm nhóm/thiết bị Lighting ở đầu ra.

Smiley face
Cấu hình thiết bị/nhóm Lighting ở trong HCL

Lúc này ta sẽ quay trở lại màn hình ban đầu để tiến hành cấu hình thiết bị và nhóm Smart Lighting làm đầu ra. Sau khi cấu hình thiết bị trong HCL xong ta ấn nút “Xong” để lưu.

Smiley face
Chọn thẻ "Thêm thiết bị" hoặc "Thêm nhóm".
Smiley face
Lựa chọn Nhóm/Thiết bị Lighting cần làm đầu ra của HCL.
Smiley face
Nhóm/Thiết bị Lighting vừa được lựa chọn sẽ hiện ra trong giao diện cài đặt HCL.