Xóa HCL

Smiley face
Người dùng ấn vào biểu tượng HCL cần xóa.
Smiley face
Người dùng kéo xuống dưới cùng và ấn nút “Xóa”.