Điều khiển thiết bị/nhóm Smart Lighting thông qua Google Assistant và Alexa

Cách để tích hợp Google Assistant và Alexa vào hệ thống Lumi Life xem chi tiết xem tại đây: Google Assistant & Alexa

Trong bài viết hướng dẫn này, ta sẽ lấy giao diện của Google Home để làm minh họa.

NOTE: Khi tích hợp hệ thống Smart Lighting của Lumi với Google Home, Alexa thì hiện tại giao diện của Google Home và Alexa mới chỉ tích hợp những năng chính bao gồm: bật/tắt đèn, đồi màu cho đèn và tăng/giảm độ sáng cho đèn. Vì vậy mà khi tích hợp với Google Home và Alexa các dòng sản phẩm sẽ chỉ được phép điều khiển như sau:
 • RGBWW (tương tự với RGB): Bât/tắt, tăng/giảm độ sáng, đổi màu (RGB)
 • WW: Bật/tắt, tăng/giảm độ sáng
 • Các tính năng như chế độ nháy đèn của RGBWW và RGB, chức năng thay đổi nhiệt độ màu của RGBWW và WW sẽ không được hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói

  Sau khi tích hợp lên hệ thống Google Home cả thiết bị cũng như là nhóm Lighting để sẽ được hiển thị như một công tắc hay đèn như các thiết bị thông dụng khác

  Smiley face
  Giao diện thiết bị/nhóm Lighting trên App Google Home
  Smiley face
  Giao diện bật/tắt và điều chỉnh độ sáng đèn WW
  Smiley face
  Giao diện bật/tắt, điều chỉnh độ sáng đèn và màu của đèn RGBWW và RGB

  Các mẫu câu lệnh điều khiển:

 • Điều khiển bât/tắt: OK Google, Turn on/off + ‘Tên thiết bị’
 • Điều khiển tăng giảm độ sáng: OK Google, Set + ‘Tên thiết bị’ + to + …percent(%)
 • Điều khiển màu sắc ánh sáng (RGB & RGBWW): OK Google, Set + ‘Tên thiết bị’ + to + màu sắc