Tạo/xóa nhóm Lighting

Cấu hình một nhóm Lighting mới

Smiley face
Bước 1: Vào mục "Cài đặt" sau đó chọn "Nhóm thiết bị".
Smiley face
Bước 2: Vào mục "Nhóm Lighting" sau đó tích chọn biểu tượng "+".
Smiley face
Bước 3: Chọn mục "Nhóm Lighting".
Smiley face
Bước 4: Đặt tên cho nhóm và chọn loại thiết bị có trong nhóm.
Smiley face
Bước 5: Chọn loại thiết bị có trong nhóm.
Smiley face
Bước 6: Tạo shortcut cho nhóm - Sau khi tạo shortcut icon nhóm Lighting sẽ được đưa ra màn hình chính để thuận tiện sử dụng và điều khiển.
Smiley face
Bước 7: Cho nhóm Lighting vừa tạo vào trong phòng - Người dùng có thể cho nhóm Lighting vào phòng để thuận tiện cho việc sử dụng và điều khiển.
Smiley face
Bước 8: Ta ấn vào mục "Thêm thiết bị" -> Màn hình sẽ list ra những loại thiết bị có thể thêm vào. Sau khi thêm vào nhóm thành công, thiết bị sẽ nháy 3 lần. Đồng thời, người dùng có thể điều khiển bât/tắt thiết bị ngay ở trong giao diện cấu hình nhóm.

Tuy không giới hạn số lượng có trong nhóm Lighting, tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể thêm tối đa là 10 thiết bị trong mỗi một lượt cấu hình.

Smiley face
Thông báo giới hạn mỗi lượt cấu hình.
NOTE:
 • Thiết bị cần phải được cấp nguồn và đang kết nối tới HC thì mới có thể cho vào nhóm.
 • Khi đã thêm thiết bị vào trong nhóm Lighting thì người dùng sẽ không thể thay đổi loại nhóm được nữa
 • 1 thiết bị có thể thuộc nhiều nhóm khác nhau (Tối đa là 8 nhóm).
 • Xóa nhóm Lighting

  Smiley face
  Để xóa nhóm ta bấm vào nút "Xóa nhóm" như trong hình.
  Smiley face
  Xóa thiết bị đầu ra trước khi xóa nhóm Lighting.
  NOTE: Trước khi xóa nhóm Lighting ta phải xóa hết các thiết bị đầu ra đã được cấu hình.