Xem lịch sử nhóm Lighting

Thao tác để xem lịch sử hoạt động và điều khiển nhóm lighting cũng tương đối giống với các thao tác khi xem lịch sử hoạt động của các thiết bị bình thường
Người dùng vào giao diện phòng chứa nhóm Lighting đó → Nhấn giữ 2 giây vào icon nhóm cần xem → Chọn icon đồng hồ (như ở hình dưới). Khi đó, app sẽ hiển thị màn hình lịch sử điều khiển của nhóm (Ta làm theo các bước như hình bên dưới).

Smiley face
Nhấn giữ vào icon của nhóm Lighting cần xem lịch sử hoạt động.
Smiley face
Bấm vào biểu tượng như trên hình.
Smiley face
Giao diện lịch sử nhóm Lighting