Phân biệt nhóm thường và nhóm Lighting

Nhóm thường: Như quý khách đã từng sử dụng chức năng Group (Nhóm thường) trên App Lumi Life thì đã biết rằng, nhóm thường sẽ chỉ hỗ trợ các thiết bị công tắc bật/tắt bình thường của Lumi và mỗi một công tắc thì chỉ cho phép thuộc một nhóm duy nhất đồng thời khi 1 thiết bị trong nhóm thay đổi trạng thái thì tất cả các thiết bị thuộc nhóm đó sẽ bị thay đổi trạng thái theo.
Dưới đây là một ví dụ cầu hình về nhóm thường, chỉ dành riêng cho công tắc và khi một công tắc bật thì toàn bộ công tắc trong nhóm đó sẽ bật theo, tương tự như khi tắt
Smiley face
Nhóm thường
Nhóm Lighting: Đây là chức năng mới trong Smart Lighting, dành riêng để hỗ trợ những thiết bị Smart Lighting. Ở chức năng này một thiết bị có thể thuộc nhiều nhóm khác nhau. Khi chỉ điều khiển đơn lẻ 1 thiết bị thì các thiết bị trong nhóm sẽ không bị đồng bộ theo.
Như ở trong hình dưới, ta sẽ thấy thiết bị đèn RGBWW có thể thuộc hai nhóm khác nhau, một nhóm chuyên về chức năng điều khiển ánh sáng trắng ấm Warm, White còn nhóm kia chuyên về điều khiển chức năng ánh sáng RGB.
Smiley face
Nhóm Lighting
NOTE: Nhóm Lighting còn được hỗ trợ cơ chế Manage-Flood của mạng Bluetooth Mesh nên khi ta điều khiển một nhóm Lighting thì tất cả các thiết bị sẽ được điều khiển đồng thời và không có độ trễ. Tính năng này giúp nâng cao rất nhiều cho trải nghiệm người dùng

Lúc này nếu muốn điều khiển tất cả thiết bị trong nhóm, ta phải điều khiển thông qua icon nhóm được tạo ở trong phòng (Giống y như một thiết bị thông thường). Còn nếu ta chỉ bật tắt riêng lẻ từng thiết bị trong nhóm thì nhóm cũng không được kích hoạt.

Smiley face
Icon của nhóm Lighting trong giao diện phòng
NOTE: Ở chức năng Lighting, một thiết bị sẽ giới hạn chỉ được phép nằm tối đa là trong 8 nhóm Lighting.