Xem chi tiết các thiết bị có trong nhóm Lighting

Để xem chi tiết những thiết bị nào trong nhóm Lighting. Ta vào giao diện phòng đang chứa nhóm Lighting. Sau đó nhấn giữ vào nhóm Lighting cần xem chi tiết thiết bị. Sau đó chọn vào biểu tượng dấu “…” như hình bên dưới. Lúc này App sẽ hiển thị giao diện liệt kê những thiết bị đang có trong nhóm Lighting

Smiley face
Nhấn giữ vào icon của nhóm Lighting cần xem chi tiết thiết bị trong nhóm.
Smiley face
Bấm chọn vào biểu tượng như trong hình.
Smiley face
Giao diện xem chi tiết các thiết bị đang có trong nhóm.