Cài đặt Rule/Cảnh/Lịch cho thiết bị và nhóm Lighting

Tạo Rule/Cảnh/Lịch mới

 • Người dùng vẫn tiến hành cài đặt Rule trên App Lumi Life (Rule timer, Rule thường, Rule an ninh) giống với thiết bị Zigbee (Chi tiết xem tại đây:cài đặt lịch cho thiết bị - cài đặt rule - cài đặt cảnh)
 • Nhóm/thiết bị Lighting có thể cấu hình làm đầu vào của Rule, tuy nhiên App sẽ chỉ cho phép nhận trạng thái bât/tắt của thiết bị Lighting (App sẽ không nhận trạng thái màu sắc, cường độ sáng… để làm điều kiện đầu vào cho Rule).
 • Dưới đây là ví dụ khi ta muốn tạo Rule cho thiết bị/nhóm Lighting
 • Smiley face
  Tiến hành tạo Rule mới như bình thường
  Smiley face
  Chọn thẻ "Thêm nhóm đầu ra"
  Smiley face
  Chọn nhóm được làm đầu ra khi Rule được kích hoạt
  Smiley face
  Nhóm vừa dược lựa chọn sẽ hiện ra trong giao diện cài đặt Rule

  Người dùng bấm vào biểu tượng nhóm/thiết bị Lighting vừa chọn để tiến hành cái đặt chế độ hoạt động của nhóm/thiết bị Lighting khi Rule được kích hoạt. Có 5 chế độ chính:

 • Bật/Tắt: Chỉ bật/tắt các thiết bị trong nhóm Lighting.
 • Màu sắc: Điều chỉnh tất cả thiết bị trong nhóm Lighting về cùng 1 màu.
 • Nhiệt độ màu, độ sáng
 • Chế độ: Cho tất cả thiết bị trong nhóm Lighting chạy cùng một chế độ (Rainbow…).
 • HCL: Cho phép các thiết bị trong nhóm Lighting được phép chạy theo lịch HCL Người dùng cũng có thể cài đặt cho nhóm Lighting được setup thêm nhiều chế độ bằng cách ấn vào biểu tượng dấu “+” trong phần cài đặt.
 • Smiley face
  Ấn vào nhóm đầu ra cần cài đặt chế độ.
  Smiley face
  Chọn thẻ "Loại" chế độ.
  Smiley face
  Lựa chọn chế độ cho nhóm đầu ra.

  Cho phép thiết bị/nhóm Lighting ở đầu ra có nhiều hoạt động (execution) khi Rule/Cảnh được kích hoạt

  Nhóm/thiết bị Lighting khi được cấu hình làm đầu ra của Rule/Cảnh thì có thể cấu hình thêm nhiều hoạt động trong 1 lần kích rule (Nhiều execution). VD: Như ở hình trên ta đang cấu hình cho nhóm Lighting - khi rule được kích hoạt, ban đầu đèn sẽ sáng đỏ, 5 giây sau đèn sẽ tự động chuyển sang màu vàng và cuối cùng là sau 10 giây đèn sẽ nháy theo chế độ Rainbow.

  Smiley face
  Cài đặt nhiều hoạt động cho thiết bị đầu ra trong nhóm Lighting
  NOTE: Việc thêm nhiều hoạt động (execution) ở nhóm/thiết bị đầu ra chỉ khả dụng ở chức năng Rule/Cảnh, còn đối với Lịch thì sẽ không hỗ trợ chức năng này.

  Cài đặt độ trễ cho thiết bị/nhóm Lighting ở đầu ra của Rule/Cảnh/Lịch

  Ngoài ra cũng có thể cài đặt độ trễ cho nhóm/thiết bị Lighting. VD: Sau khi Rule được kích hoạt thì 10 giây sau nhóm/thiết Lighting mới bắt đầu được kích hoạt vào chế độ đã được cài đặt.

  Smiley face
  Cài đặt độ trễ kích hoạt đầu ra

  Cài đặt thời gian chuyển đổi (màu sắc, cường độ ánh sáng) cho thiết bị/nhóm Lighting ở đầu ra của Rule/Cảnh/Lịch

  App cũng hỗ trợ người dùng có thể cài đặt thời gian chuyển đổi cho nhóm/thiết bị Lighting (chỉ áp dụng cho chức năng thay đổi màu sắc, tăng giảm độ sáng và bât/tắt của các đèn có chức năng WW, RGB). Thời gian chuyển đổi là khoảng thời gian thiết bị sẽ thay đổi từ trạng thái hiện tại thới trạng thái được cài đặt. VD: mất 5 giây để tăng từ độ sáng 10% (mức hiện tại) lên độ sáng 100% (mức được cài đặt trong Rule)

  Smiley face
  Cài đặt thời gian chuyển đổi cho nhóm/thiết bị Lighting (Chỉ áp dụng cho loại chế độ On/Off - RGB - WW)
  NOTE:
 • Chức năng này sẽ chỉ áp dụng cho chế độ chuyển đổi màu sắc và tăng giảm độ sáng (dimming).
 • Thời gian cài đặt từ mức 0 giây -> tối đa là 5 giây.

 • Tạo cảnh và lịch cho nhóm/thiết bị Lighting, các thao tác giống như khi tạo cảnh, lịch cho các nhóm/thiết bị thường. Cấu hình chế độ chạy cho nhóm/thiết bị Lighting thì tương tự với cách cấu hình rule ở trên.