Scene Lighting khác gì Scene thường (Cảnh Lighting và Cảnh thường)

  • Về cơ bản chức năng Scene Lighting (Cảnh Lighting) sẽ tương đối giống với Cảnh thường trong cách cài đặt và những tính năng nâng cao (VD: cài đặt thời gian mặt trời mọc, mặt trời lặn, cho phép kích hoạt cảnh vào những giờ nào trong ngày, cho phép kích hoạt cảnh vào những ngày nào trong tuần…). Tuy nhiên chức năng Scene Lighting là chức năng tạo cảnh dành riêng cho các thiết bị Lighting. Sau khi được tạo cảnh và kích hoạt cảnh các thiết bị Lighting sẽ được kích hoạt theo chế độ đã được cài đặt sẵn.
  • Ngoài ra, chức năng Scene Lighting có những ưu điểm nổi trội hơn so với những Scene thường. Nhờ việc lưu thông tin Scene ở ngay dưới thiết bị và cơ chế gửi bản tin broadcast (gửi toàn mạng) của Bluetooth Mesh nên khi kích hoạt các thiết bị ở đầu ra sẽ không có độ trễ và Scene Lighting có thể kích hoạt theo công tắc cảnh hoặc những cảm biến Bluetooth Mesh đã cài đặt tính năng điều khiển trực tiếp (Ngay cả khi HC đang offline Scene Lighting vẫn có thể kích hoạt).