Cài đặt chức năng nâng cao cho Scene Lighting

Sau khi cài đặt cho thiết bị đầu ra xong người dùng tiến hành các bước cài đặt thời gian, thông báo, shortcut, thêm cảnh vào phòng… ở trên giao diện App.

Smiley face
Cài đặt thời gian, thông báo, shortcut… cho cảnh.

Các bước cài đặt nâng cao cho cảnh Lighting cũng sẽ giống với các bước cài đặt cho cảnh thông thường (Xem hình bên dưới).

Smiley face
Thêm cảnh vào phòng.
Smiley face
Cài đặt thời gian cho cảnh.
Smiley face
Cài đặt thông báo cho cảnh.

Sau khi cài đặt xong, người dùng ấn nút “Xong” ở góc trên cùng bên phải trong giao diện mới đầu vào tạo cảnh để hoàn thành việc cài đặt.

Smiley face
Hoàn thành việc cài đặt.