Cài đặt thiết bị trong Scene Lighting

Sau khi đặt tên cho thiết bị xong, lúc này mục “Thêm thiết bị” trong giao diện cài đặt sẽ sáng lên và người dùng có thể tiến hành bước thêm thiết bị vào trong cảnh Lighting. Người dùng ấn vào mục “Thêm thiết bị” -> Chọn thiết bị cần thêm vào rồi ấn nút “Xong” ở góc trên bên phải. Sau khi được thêm vào cảnh thành công các thiết bị sẽ bị tắt đi.

Smiley face
Chọn thẻ "Thêm thiết bị".
Smiley face
Chọn thiết bị cần làm đầu ra cho Scene Lighting.
Smiley face
Thiết bị vừa được lựa chọn sẽ hiện ra trong giao diện cài đặt Scene Lighting.

Tuy không giới hạn số lượng có trong Scene Lighting, tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể thêm tối đa là 10 thiết bị trong mỗi một lượt cấu hình.

Smiley face
Thông báo giới hạn mỗi lượt cấu hình.

Để cài đặt chế độ cho thiết bị đầu ra, ta nhấn vào icon của thiết bị cần cài đặt.

Smiley face
Chọn thiết bị cần cài đặt chế độ đầu ra.

Ở hình dưới đây ta sẽ lấy thiết bị RGBWW làm giao diện cho ví dụ cài đặt. Người dùng nhấn vào mục loại chế độ -> Tiếp theo chọn chế độ cho thiết bị -> ví dụ như hình trên ta cài đặt chế độ “Màu sắc” với màu đỏ là màu của thiết bị khi cảnh được kích hoạt -> Sau khi cài đặt xong, người dùng ấn nút “Xong” để hoàn thành việc cài đặt chế độ cho thiết bị.

Smiley face
Ấn vào thiết bị đầu ra cần cài đặt chế độ.
Smiley face
Chọn thẻ "Loại" chế độ.
Smiley face
Lựa chọn & cài đặt chế độ cho thiết bị đầu ra -> Sau đó ấn "Xong" để hoàn thành.
NOTE: Sau khi lưu lại cấu hình, các thiết bị đầu ra sẽ được sáng lên (hoặc tắt đi) theo đúng những gì vừa cài đặt ở trong Cảnh Lighting vừa tạo.

Ở trong phần cài đặt, người dùng sẽ thấy một ô lựa chọn đó là “Cho phép điều khiển khi thay đổi lệnh”. Khi người dùng tích chọn mục này sau đó tiến hành thử bật/tắt, cài đặt màu, tăng/giảm độ sáng… cho thiết bị ở ngay trong giao diện cài đặt thì đèn ngoài thực tế cũng sẽ được điều khiển theo. Chức năng này giúp người dùng có thể điều khiển trạng thái của thiết bị theo đúng giá trịnh mong muốn, tránh phải sửa đổi nhiều lần cũng như không cần phải thử kích hoạt cảnh để xem trạng thái vừa cài đặt cho thiết bị.

Smiley face
Cho phép điều khiển khi thay đổi lệnh.
NOTE:
  • Thiết bị phải online thì mới có thể thêm vào được trong Scene Lighting.
  • Một thiết bị có thể thuộc nhiều Scene Lighting và có thể nằm trong tối đa là 16 Scene Lighting khác nhau.