Xóa Scene Lighting

Để xóa cảnh ta vào danh sách “Cảnh Lighting” -> Bấm nút “Sửa” ở góc trên bên phải -> Chọn cảnh cần xóa -> Vào giao diện cài đặt rồi kéo xuống cuối cùng và ấn vào nút “Xóa cảnh”. Lưu ý để xóa được cảnh ta phải xóa hết các thiết bị Lighting đã được cấu hình vào trong cảnh (Bấm vào dấu “x”> ở icon thiết bị để xóa).

Smiley face
Xóa Scene Lighting.
Smiley face
Xóa thiết bị đầu ra trước khi xóa Scene Lighting
NOTE: Trước khi xóa Scene Lighting ta phải xóa hết các thiết bị đầu ra đã được cấu hình.