Phản Hồi

Tổng quát

Nhằm đảm bảo khách hàng luôn được hỗ trợ và lắng nghe ý kiến đóng góp phát triển sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, người dùng có thể gửi báo lỗi khi có sự cố hoặc gửi góp ý phát triển sản phẩm trong mục phản hồi trên ứng dụng.

Gửi phản hồi

Bước 1:
Truy cập vào mục Phản hồi trên ứng dụng, người dùng điền đầy đủ thông tin cá nhân nếu còn thiếu, chọn Xong để lưu lại.
Smiley face
Nhập đầy đủ thông tin người dùng
Bước 2:
Nhấn vào dấu “+” góc phải màn hình để tạo phản hồi. Sau đó người dùng lựa chọn 1 trong 2 mục:
Lỗi sản phẩm: hỗ trợ xử lý sự cố đang gặp phải.
Góp ý sản phẩm: để gửi ý kiến phát triển sản phẩm, dịch vụ hệ thống.
Smiley face
Tạo phản hồi
Bước 3:
Người dùng nhập nội dung phản hồi và có thể thêm hình ảnh miêu tả sau đó Gửi phản hồi.
Màn hình sẽ hiển thị danh sách gửi phản hồi, người dùng chọn phản hồi đã gửi để xem chi tiết, hệ thống sẽ tự động trả lời xác nhận khi đã nhận được phản hồi.
Smiley face
Chi tiết phản hồi

Video hướng dẫn