Tùy Chỉnh Tầng Phòng

Sắp xếp thứ tự tầng

Bước 1: Người dùng chọn cài đặt, chọn Tầng – Phòng.
Bước 2: Trên màn hình hiển thị danh sách tầng, người dùng thao tác ấn giữ tên tầng và kéo thả đến vị trí mong muốn. App hiển thị thông báo Sửa thứ tự tầng thành công.
Smiley face
Sắp xếp thứ tự tầng

Sắp xếp thứ tự phòng

Bước 1: Tại phần cài đặt Tầng phòng, người dùng chọn tầng muốn sắp thứ tự phòng.
Bước 2: Trên màn hình hiển thị danh sách phòng, người dùng thao tác ấn giữ phòng và kéo thả đến vị trí mong muốn. App hiển thị thông báo Sửa thứ tự phòng thành công.
Smiley face
Sắp xếp thứ tự các phòng

Tùy chỉnh kích thước phòng

Bước 1: Ở màn hình chính chọn icon ngôi nhà. Chọn tầng chứa các phòng muốn tùy chỉnh kích thước.
Bước 2: Ở màn hình danh sách các phòng, chọn icon mũi tên góc trên bên phải. Người dùng tùy chọn 1 trong 3 kích thước cho phù hợp.
Smiley face
Tùy chỉnh khích thước phòng

Tùy chỉnh các thiết bị trong phòng

Bật/tắt tất cả thiết bị trong phòng

Bước 1: Người dùng chọn phòng chứa các thiết bị cần điều khiển.
Bước 2: Ở giao diện phòng, chọn icon Bật hoặc Tắt để điều khiển đồng thời tất cả thiết bị dạng on/off và thiết bị điều khiển RGB trong phòng.
Smiley face
Điều khiển nhiều thiết bị cùng lúc
  • Icon Bật hiện màu da cam khi tất cả công tắc dạng on/off và thiết bị điều khiển RGB đều bật.
  • Icon Tắt hiện màu da cam khi tất cả công tắc dạng on/off và thiết bị điều khiển RGB đều tắt.
  • Icon Bật, Tắt hiện màu xám khi có một số công tắc dạng on/off và thiết bị điều khiển RGB đang bật.
  • Smiley face

Tạo cảnh từ các thiết bị trong phòng

Bước 1: Tại giao diện phòng, chọn biểu tượng cài đặt ở góc phía trên bên phải.
Bước 2: Chọn Tạo cảnh từ các thiết bị trong phòng.
Bước 3: Thực hiện thao tác cài đặt Cảnh như thông thường.
Smiley face
Tạo cảnh từ các thiết bị trong phòng

Chọn cảm biến hiển thị trong phòng

Bước 1: Tại giao diện phòng, chọn biểu tượng cài đặt ở góc phía trên bên phải.
Bước 2: Chọn Chọn cảm biến hiển thị và nhấn Xong để hoàn thành cài đặt.
Smiley face
Hiển thị thông tin môi trường

Sắp xếp thiết bị trong phòng

Bước 1: Tại giao diện phòng, chọn biểu tượng cài đặt ở góc phía trên bên phải và chọn Sắp xếp thiết bị.
Bước 2: Ấn giữ icon thiết bị và kéo thả đến vị trí mong muốn, chọn Xong để lưu cài đặt.
Smiley face
Sắp xếp thiết bị trong phòng

Thay đổi ảnh phòng

Bước 1: Tại giao diện danh sách phòng, người dùng nhấn giữ ảnh nền phòng muốn đổi, màn hình tự động chuyển sang mục cài đặt phòng.
Bước 2: Chọn chụp ảnh hoặc chọn ảnh từ album. Người dùng chọn Xong để hoàn thành cài đặt.
Smiley face
Thay đổi ảnh phòng

Video hướng dẫn