Kinh nghiệm lắp đặt Luvit

Xử lý nẹp cửa/hèm cửa quá dày

Trong quá trình đi lắp đặt khóa Luvit, đôi khi anh em gặp phải trường hợp cửa nhà khách hàng có nẹp cửa/hèm cửa quá dầy, dẫn đến tình trạng khi lắp khóa lên bị kênh hoặc khi đóng cửa, phần nẹp sẽ bị chạm vào khóa khiển cửa không đóng được.

Smiley face

NOTE: Vậy nên trước khi lắp đặt, kỹ thuật viên nên khảo sát và đảm bảo hèm cửa/nẹp cửa có độ rộng <12mm.
Smiley face
Chạm mặt khóa do nẹp cửa/hèm cửa quá dày.

  • Để xử lý vấn đề này, ta có thể khoan sâu hơn và đẩy dịch hộp khóa vào trong cánh cửa, để tay khóa không còn chạm vào nẹp cửa/hèm cửa.
  • Tuy nhiên chỉ nên đẩy sâu tối đa là 1→3mm. Nếu đẩy quá sâu sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của nút detect và ảnh hưởng đển thẩm mỹ của cánh cửa.
    Smiley face