Lắp đặt đèn Smart Lighting (Phiên bản 2022)

Thiết bị được đề cập trong bài viết này bao gồm: Công tắc và các loại đèn Smart Lighting của Lumi (Chạy chuẩn Bluetooth Mesh)

Video hướng dẫn chi tiết

Nguyên lí hoạt động

Smiley face
Lộ đèn truyền thống.

Smiley face
Lộ đèn & công tắc Lumi Smart Lighting

Các bước thi công

Bước 1: Chuẩn bị hạ tầng

Smiley face
Đầu tiên ta cần lắp đặt & đi dây nguồn của các lộ đèn và cổng Rơ le tương ứng trên công tắc (Tương tự như lúc lắp đèn truyền thống).

Bước 2: Gia nhập mạng

Smiley face
Để công tắc có thể gửi tín hiệu tới đèn, thì trước đó ta cần phải cho công tắc và đèn gia nhập vào cùng mạng Bluetooth Mesh thuộc một HC/LC.

Bước 3: Nhóm nhanh các lộ đèn

  • Ta sẽ thực hiện thao tác nhóm nhanh các bóng đèn trong cùng một lộ.
  • Mục đích của thao tác này là để khi người dùng điều khiển từ App hoặc công tắc thì tất cả các bóng đèn nằm trong một nhóm sẽ được đồng bộ trạng thái.
  • Xem thao tác Ghép lộ đèn tại đây.
Smiley face
NOTE: Lúc ghép lộ đèn ta sẽ thấy có một thao tác đó là bật/tắt nguồn 2 lần cho cả lộ đèn, ta có thể thực hiện bằng cách ấn nút cảm ứng (Chế độ nhấn giữ) trên công tắc đã đấu nối với lộ đèn (Ở bước 1).

Bước 4: Liên kết lộ đèn với nút cảm ứng

Smiley face
  • Sau khi ghép lộ đèn xong, ta có thể thêm nút cảm ứng vào trong cùng một nhóm với lộ đèn để liên kết.
  • Ta cũng có thể thêm nhiều nút vào trong cùng nhóm với lộ đèn (Nếu ở vị trí đó có nhu cầu đảo chiều).

Bước 5: Chuyển nút cảm ứng sang chế độ Lighting

Smiley face
Cuối cùng ta cần xác định các nút cảm ứng sẽ được dùng để điều khiển lộ đèn nào. Sau đó vào App Lumi Life -> chuyển nút cảm ứng đó sang chế độ Lighting

NOTE: Khi nút cảm ứng ở chế độ Lighting -> Rơ le sẽ luôn đóng. Bản chất việc điều khiển lúc này sẽ không còn là đóng/ngắt nguồn -> Công tắc sẽ gửi tín hiệu điều khiển tới từng bóng đèn trong lộ và được đồng bộ trạng thái.