Giới hạn cấu hình của Bộ điều khiển trung tâm

Tính năng
HC bản cũ (chỉ có Zigbee)
HC bản có Zigbee + Bluetooth Mesh
Rule/Cảnh/Lịch
70 Rule/Cảnh/Lịch thường + 20 Rule an ninh
150 -> 200 Rule (Không phân biệt Rule thường hay an ninh)/Cảnh/Lịch
Endpoint (VD: 1 công tắc 4 nút sẽ tính là 4 endpoint, cảm biến chuyển động 5 endpoint - Gồm: Ánh sáng, nhiệt độ, chuyển động, pin, độ ẩm)
450
500 -> 550
Đồng bộ dữ liệu
Dữ liệu trong bản tin đồng bộ lớn -> Gây nặng Server và App phản hồi chậm
Giảm dung lượng bản tin đồng bộ -> Giảm tải Server và App phản hồi nhanh hơn
Tốc độ điều khiển thiết bị trung bình từ App
2 -> 2,5 giây
~1 giây
Camera an ninh/Âm thanh đa vùng tối đa có thể thêm vào nhà
6 thiết bị/nhà
6 thiết bị/nhà