Tính Năng Phần Cứng

Tính năng khóa cảm ứng công tắc

Đang cập nhật...

Tính năng nhóm dưới thiết bị

Đang cập nhật...

Tính năng tự động khóa cảm ứng công tắc cửa cuốn

Đang cập nhật...