Amazon Alexa

Tổng quan chức năng

Amazon Alexa là trợ lí ảo được phát triển bởi Amazon, nó có nhiệm vụ phân tích và thực hiện các mệnh lệnh mà người dùng yêu cầu, ví dụ như điều khiển nhạc, điều khiển hệ thống nhà thông minh, cung cấp thông tin thời tiết, thể thao, hoặc thậm chí mua hàng trên Amazon.
Những sản phẩm được tích hợp trợ lý ảo Alexa bao gồm: Amazon Echo Dot, Amazon Echo, Amazon Echo Show.

Smiley face
Các dòng loa Amazon Echo
Lưu ý:: Trong bài viết hướng dẫn này thực hiện với thiết bị Echo dot.

Các tính năng điều khiển giọng nói mà Lumi đang hỗ trợ

 • Bật tắt các thiết bị công tắc On/Off như đèn, bình nóng lạnh, máy bơm.
 • Bật/tắt điều hòa (Thông qua thiết bị IR).
 • Điều chỉnh độ sáng của đèn chiết áp(Dimmer).
 • Đóng/mở rèm.
 • Điều chỉnh tốc độ quạt.
 • Thay đổi mầu sắc đèn RGB.
 • Thay đổi mầu sắc đèn, tăng giảm cường độ ánh cho các thiết bị Smart Lighting.
 • Kích hoạt cảnh (kịch bản).
NOTE: Những thiết bị mang tính an ninh cao như cửa cuốn, cửa cổng sẽ không được hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói.

Mô hình hoạt động

Người dùng ra lệnh điều khiển bằng giọng nói, loa Amazon Echo thu lại câu lệnh chuyển lên Alexa server xử lý và gửi câu lệnh xuống Smart Home Skill Developer.
Smart Home Skill Developer gửi API điều khiển thiết bị xuống Server Lumi, từ Server Lumi sẽ gửi lệnh điều khiển xuống thiết bị thông qua bộ điều khiển trung tâm (HC).

Smiley face
Mô hình hoạt động khi kích hoạt câu lệnh

Cấu hình tích hợp Alexa vào hệ thống Lumi

Người dùng cài đặt loa Amazon Echo bằng ứng dụng Amazon Alexa hoặc có thể cài đặt trên website alexa.amazon.com.

Smiley face
Ứng dụng Amazon Alexa
Lưu ý:
 • Để tải và cài đặt ứng dụng Amazon Alexa trên điện thoại tùy từng hệ điều hành iOS hay Android mà cách cài đặt sẽ khác nhau.
 • Người dùng truy cập vào đây để tham khảo cách cài đặt ứng dụng Amazon Alexa.

Cài đặt Echo Dot trên ứng dụng Amazon Alexa

Bước 1: Đăng kí/Đăng nhập tài khoản Amazon Alexa.
Lưu ý: Email đăng nhập trên Amazon Alexa không nhất thiết phải trùng với tài khoản Lumi Life.
Nguời dùng mở ứng dụng, nhập email và mật khẩu chọn SING IN để đăng nhập nếu đã có tài khoản.
Smiley face
Đăng nhập ứng dụng

Chọn CREATA NEW AMAZON ACCOUNT để tạo tài khoản mới.

Smiley face
Tạo tài khoản Amazon
Bước 2: Cấu hình Wifi cho thiết bị nhận diện giọng nói Alexa.
 • Tại màn hình chính người dùng chọn cài đặt, chọn Add Device và chọn Amazon Echo.
 • Chọn loại loa đang dử dụng, ở đây chọn Echo Dot và chọn phiên bản của dòng loa.
 • Smiley face
 • Led hiển thị của loa sẽ sáng và xoay tròn màu cam trong quá trình cài đặt, người dùng kết nối điện thoại với wifi của loa có dạng Amazon-xxx.
 • Smiley face
  Smiley face
 • Màn hình sẽ hiển thị danh sách wifi mà loa tìm thấy, người dùng chọn wifi và điền mật khẩu để loa kết nối. Kết nối thành công, người dùng chọn Conect để cài đặt kết nối wifi cho loa.
 • Kết nối wifi thành công, người dùng chọn CONTUNUE để tiếp tục cài đặt.
  Smiley face

Tích hợp skill Lumi Life lên Amazon Alexa

Bước 1: Kích hoạt skill Lumi Life.
 • Tại màn hình chính chọn cài đặt, chọn Skill & Games và nhập tìm kiếm Lumi Life.
 • Trong danh sách tìm kiếm, chọn Lumi Life và chọn ENABLE TO USE.
 • Smiley face
Bước 2: Liên kết tài khoản Lumi Life.
 • Tại cửa sổ liên kết, người dùng nhập tài khoản Admin và mật khẩu sử dụng ở Lumi Life rồi chọn Login.
 • Trường hợp tài khoản có nhiều nhà, người dùng chọn nhà sử dụng loa Amzon, sau đó chọn Yes, Authorize để xác nhận. Liên kết thành công người dùng chọn Xong để tiếp tục cài đặt.
 • Tiếp theo người dùng chọn DISCOVER DEVICES để tìm kiếm thiết bị trong nhà đã liên kết.
 • Để kiểm tra các devices đã tìm thấy người dùng chọn Devices ở thanh menu, chọn All Devices.
Smiley face

Điều khiển thiết bị bằng Alexa

Quy tắc đặt tên thiết bị

 • Tên thiết bị, tên cảnh, tên phòng phải sử dụng tiếng Anh.
 • Không viết tắt tên thiết bị.
 • Trong tên không chứa kí tự đặc biệt.
 • Tên phòng và tên cảnh là duy nhất trong nhà.
 • Tên cảnh không nên chứa lệnh điều khiển: bật/tắt hoặc chứa tên thiết bị.
Lưu ý:
 • Người dùng có thể thay đổi tên thiết bị trực tiếp trên App Amazon Alexa. Và sử dụng tên đó để điều khiển.
 • Smiley face
  Đổi tên thiết bị
 • Để đồng bộ thay đổi cài đặt trên Lumi Life người dùng vào phần Devices trong ứng dụng Amazon Alexa chọn Scenes và chọn Discover Scenes.
 • Smiley face
  Đồng bộ dữ liệu với Lumi Life

Điều khiển thiết bị

 • Người dùng có thể điều khiển trực tiếp thiết bị trên ứng dụng Amazon Alexa.
 • Smiley face
  Điều khiển thiết bị trên ứng dụng Amazon Alexa
 • Điều khiển bằng giọng nói, người dùng ra lệnh theo cấu trúc: “Alexa + câu lệnh”
 • Trong đó: Alexa là từ khóa để đánh thức loa thông minh Amazon Echo.

Mẫu câu lệnh điều khiển

 • Điều khiển các loại công tắc On/Off:
 • "Alexa, Turn on/off + Device Name".
  Device Name là tên thiết bị trong list devices ở ứng dụng Amazon Alexa.
  Ví dụ: Alexa, Turn On livingroom light.
 • Điều khiển các loại công tắc chiết áp:
 • "Alexa, Turn on/off + Device Name".
  "Alexa, Set + Device Name + to + percent".
  Device Name là tên thiết bị trong list devices ở ứng dụng Amazon Alexa.
  Ví dụ: Alexa, Set livingroom dimmer to 80 percent.
 • Điều khiển quạt:
 • "Alexa, Turn on/off + Device Name".
  "Alexa, Set + Device Name + to + Number(1,2,3)".
  Device Name là tên thiết bị trong list devices ở ứng dụng Amazon Alexa.
  Ví dụ: Alexa, Set livingroom Fan to 3.
 • Điều khiển thiết bị rèm:
 • "Alexa, Turn on + Device Name" - Mở rèm.
  "Alexa, Turn off + Device Name" - Đóng rèm.
  Điều khiển rèm theo mức Chưa hỗ trợ tính năng này.
  Ví dụ: Alexa, Turn On livingroom curtain.
 • Điều khiển Led RGB:
 • "Alexa, Turn on/off + Device Name".
  "Alexa, “Set” + Device Name + to + Color".
  Device Name là tên thiết bị trong list devices ở ứng dụng Amazon Alexa.
  Color: blue, green, white,red, pink...
  Ví dụ: Alexa, Set RGB to green.
 • Kích hoạt cảnh:
 • "Alexa, Turn on/off + Scenes-Name".
  Scenes-Name: tên cảnh.
  Ví dụ: Alexa, Turn On Go Home; Alexa, Turn On Go Out.

  Điều khiển thiết bị Smart Lighting với Google Assistant

  NOTE: Khi tích hợp hệ thống Smart Lighting của Lumi với Alexa thì hiện tại giao diện của Alexa mới chỉ tích hợp những năng chính bao gồm: bật/tắt đèn, đồi màu cho đèn và tăng/giảm độ sáng cho đèn. Vì vậy mà khi tích hợp với Alexa các dòng sản phẩm sẽ chỉ được phép điều khiển như sau:
 • RGBWW (tương tự với RGB): Bât/tắt, tăng/giảm độ sáng, đổi màu (RGB)
 • WW: Bật/tắt, tăng/giảm độ sáng
 • Các tính năng như chế độ nháy đèn của RGBWW và RGB, chức năng thay đổi nhiệt độ màu của RGBWW và WW sẽ không được hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói

  Sau khi tích hợp lên hệ thống Alexa cả thiết bị cũng như là nhóm Lighting để sẽ được hiển thị như một công tắc hay đèn như các thiết bị thông dụng khác

  Các mẫu câu lệnh điều khiển:

 • Điều khiển bât/tắt: Alexa, Turn on/off + ‘Tên thiết bị’
 • Điều khiển tăng giảm độ sáng: Alexa, Set + ‘Tên thiết bị’ + to + …percent(%)
 • Điều khiển màu sắc ánh sáng (RGB & RGBWW): Alexa, Set + ‘Tên thiết bị’ + to + màu sắc